• HOTLINE: 0915 89 79 75 - 0908 03 79 75
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Bí kíp phân biệt mệnh đề quan hệ trong Ielts

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 01/08/2018 - Lượt xem: 204

Mệnh đề quan hệ là một trong những kiến thức ngữ pháp tiếng Anh được dùng phổ biến trong Ielts, dùng để giải thích rõ hơn về danh từ đứng trước nó. Vậy những Mệnh đề đó là gì? Phân biệt chúng như thế nào?.

mệnh đề quan hệ

MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

1. Phân biệt các đại từ quan hệ (Relative Pronouns)

WHO: đại từ quan hệ Who làm chủ từ trong Mệnh đề quan hệ và thay thế cho danh từ chỉ người.

….. N (person) + WHO + V + O

E.g:

I told you about the woman who lives next door.

(Tôi có nói với bạn về người phụ nữ, người sống bên cạnh nhà.)

WHICH: là đại từ làm chủ ngữ hoặc tân ngữ, đại diện ngôi chỉ đồ vật, động vật. Bổ sung cho cả câu đứng trước nó.

….N (thing) + WHICH + V + O

….N (thing) + WHICH + S + V

E.g:

Do you see the cat which is lying on the roof?

THAT:  là đại từ quan hệ đại diện cho chủ ngữ chỉ người, vật, đặc biệt trong Mệnh đề quan hệ xác định (who, which vẫn có thê sử dụng được.)

Mệnh đề quan hệ 1

Các trường hợp thường dùng “that”:

- Khi đi sau các hình thức so sánh nhất

- Khi danh từ đi trước bao gồm cả người và vật

- Khi đi sau các từ: only, the first, the last

- Khi đi sau các đại từ bất định, đại từ phủ định, đại từ chỉ số lượng: no one, nobody, nothing, anyone, anything, anybody, someone, something, somebody, all, some, any, little, none.

E.g:

She doesn't like the table that stands in the kitchen.

WHOM: dùng cho tân ngữ chỉ người, thay thế cho danh từ chỉ người.

...N (person) + WHOM + S + V

I was invited by the professor whom I met at the conference.

WHOSE: dùng để chỉ sở hữu cho danh từ chỉ người hoặc vật, thường thay cho các từ: her, his, their, hoặc hình thức ‘s.

...N (person, thing) + WHOSE + N + V ….

E.g:

Do you know the boy whose mother is a nurse?

2. Phân biệt trạng từ quan hệ

WHY: mở đầu cho mệnh đề quan hệ chỉ lý do, thường thay cho cụm for the reason, for that reason.

...N (reason) + WHY + S + V …

WHERE: thay thế từ chỉ nơi chốn, thường thay cho there

...N (place) + WHERE + S + V ….

Mệnh đề quan hệ 2

(WHERE = ON / IN / AT + WHICH)

The hotel wasn’t very clean. We stayed t that hotel.

→ The hotel where we stayed wasn’t very clean.

→ The hotel at which we stayed wasn’t very clean.

WHEN: thay thế từ chỉ thời gian, thường thay cho từ then

...N (time) + WHEN + S + V …

(WHEN = ON / IN / AT + WHICH)

CÁC LOẠI MỆNH ĐỀ QUAN HỆ

Mệnh đề xác định (Defining relative clauses)

Là mệnh đề được dùng để xác định danh từ đứng trước nó. Mệnh đề xác định là mệnh đề cần thiết cho ý nghĩa của câu, không có nó câu sẽ không đủ nghĩa.

Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ không xác định và không dùng dấu phẩy ngăn cách nó với mệnh đề chính.

Mệnh đề không xác định (Non-defining relative clauses)

Là mệnh đề cung cấp thêm thông tin về một người, một vật hoặc một sự việc đã được xác định. Mệnh đề không xác định là mệnh đề không nhất thiết phải có trong câu, không có nó câu vẫn đủ nghĩa. Nó được sử dụng khi danh từ là danh từ xác định và được ngăn cách với mệnh đề chính bằng một hoặc hai dấu phẩy (,) hay dấu gạch ngang (-).

Trên đây là tổng hợp kiến thức về Mệnh đề quan hệ thường được sử dụng trong các kỹ năng Ielts. Các bạn cần lưu ý ghi nhớ và phân biệt rõ ràng tránh dùng sai.

IES Education