• HOTLINE: 0915 89 79 75 - 0908 03 79 75
  • MAIL: info@iesc.edu.vn
1406/2019

12
IES Panda - Listen and link a, b
Các bé hãy nghe và nối các từ a - b viết thường theo hình dưới đây. 
Xem thêm
1406/2019

13
IES Primary - Học từ vựng tiếng Anh và áp dụng vào bài tập
Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh giúp các bạn ghi nhớ từ tốt hơn. Ngoài ra, áp dụng từ được học vào bài tập cụ thể cũng giúp bạn dùng từ đúng cách hơn.
Xem thêm
  • Thư viện
  • Tin tức nổi bật