• HOTLINE: 0938 920 489 - 0915 897 975
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

HỌC NGAY CÁCH “XỬ GỌN” EVERYTHING – SOMETHING – ANYTHING – NOTHING

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 07/12/2017 - Lượt xem: 39

Everything, something, anything, nothing được dùng cực kì nhiều trong văn nói lẫn văn viết hằng ngày, vì vậy bạn phải nắm rõ quy tắc dùng chúng nhé!


SOMETHING

Thứ chưa được xác định, sử dụng trong câu khẳng định

Ex: Nina knew something was wrong because her friend’s behavior was strange.

Nina biết có thứ gì đó không ổn bởi cách cư xử của bạn cô thật lạ

EVERYTHING

Mọi thứ ( luôn chia ở số ít )

Ex: Everything is packed, and we are ready to move to our new house

Mọi thứ đã được gói gọn và chúng tôi đã sẵn sàng chuyển sang nhà mới.

NOTHING

Không có gì ( chia ở số ít )

Ex: I have nothing to say about your result

Mẹ không có gì để nói về kết quả của con cả.
 

ANYTHING

Bất cứ thứ gì. Sử dụng trong câu phủ định và nghi vấn. ( chia ở dạng số ít )

Ex: I’m hungry. Do you have anything to eat?

Tôi đói. Cậu có thứ gì có thể ăn không?