Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Ngày: 26/10/2023 lúc 14:07PM

Viết một mẫu thư xin việc bằng tiếng Anh có thể là một bước quan trọng trong việc tạo ấn tượng và tạo cơ hội trong sự nghiệp của bạn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn từng bước cách viết một mẫu thư xin việc chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

Mẫu Thư Xin Việc Bằng Tiếng Anh

Việc viết một mẫu thư xin việc bằng tiếng Anh đòi hỏi sự cẩn thận và sự lựa chọn từ ngữ tỉ mỉ. Dưới đây là các bước quan trọng để bạn tham khảo:

Bước 1: Định dạng thư

  • Sử dụng định dạng thư chính thống với tiêu đề, địa chỉ và ngày tháng.

Bước 2: Ngày và thông tin liên hệ

  • Đặt ngày tháng hiện tại và sau đó ghi thông tin của bạn (tên, địa chỉ, số điện thoại, email).

Bước 3: Lời mở đầu (Opening Paragraph)

  • Giới thiệu bản thân và kể rõ lý do bạn viết thư (đang tìm cơ hội việc làm).

Bước 4: Kỹ năng và kinh nghiệm (Skills and Experience)

  • Trình bày những kỹ năng và kinh nghiệm có liên quan đến vị trí bạn đang xin việc.

Bước 5: Lý do bạn muốn làm việc ở công ty (Reason for Wanting to Work at the Company)

  • Nêu rõ lý do bạn muốn làm việc tại công ty này, ví dụ: ưu điểm của công ty hoặc cách bạn sẽ góp phần vào sự phát triển của họ.

Bước 6: Lời kết (Closing Paragraph)

  • Cảm ơn người đọc thư vì đã xem xét xin việc của bạn và kêu gọi họ liên hệ với bạn.

Bước 7: Chữ ký và thông tin liên hệ cuối thư (Signature and Final Contact Information)

  • Kết thúc thư bằng chữ ký và thông tin liên hệ, chẳng hạn như email và số điện thoại.

Lưu ý khi viết mẫu thư xin việc bằng tiếng Anh

  • Sử dụng từ vựng và ngữ pháp chính xác.

  • Đảm bảo thư ngắn gọn và thể hiện sự tự tin.

  • Personalize mỗi thư cho từng vị trí công việc bạn xin.

Ví dụ về mẫu thư xin việc bằng tiếng Anh

Dưới đây là một mẫu thư xin việc bằng tiếng Việt và tiếng Anh:

Tiếng Việt:

[Địa chỉ của bạn] [Số điện thoại của bạn] [Email của bạn] [Ngày]

[Tên người nhận] [Tên công ty] [Địa chỉ công ty]

Kính gửi [Tên người nhận],

Tôi xin gửi lời chào và lời tự giới thiệu của mình đến [Tên công ty]. Tôi muốn nộp đơn xin việc tại vị trí [tên vị trí] mà công ty đang tuyển dụng.

Tôi có [số năm] năm kinh nghiệm làm việc trong ngành [ngành nghề], và tôi tin rằng tôi có kiến thức và kỹ năng cần thiết để đóng góp cho sự phát triển và thành công của [Tên công ty]. Tôi đã làm việc tại [tên công ty/trường học khác] và đã đạt được nhiều thành tựu trong lĩnh vực này.

Tôi đánh giá cao giá trị mà [Tên công ty] đem lại cho cộng đồng và sự cam kết của công ty đối với chất lượng và sáng tạo. Tôi muốn có cơ hội tham gia vào đội ngũ của [Tên công ty] và hỗ trợ trong việc đạt được mục tiêu của công ty.

Tôi đã đính kèm sơ yếu lý lịch của mình cùng với đơn xin việc. Tôi rất mong có cơ hội được trao đổi trực tiếp với bạn về cách tôi có thể đóng góp vào [Tên công ty]. Xin cảm ơn vì đã xem xét đơn xin việc của tôi.

Trân trọng, [Tên của bạn]

Tiếng Anh:

[Your Address] [Your Phone Number] [Your Email] [Date]

[Recipient's Name] [Company Name] [Company Address]

Dear [Recipient's Name],

I am writing to introduce myself and express my interest in the [Job Title] position currently available at [Company Name]. With [number of years] years of experience in the [Industry], I believe I have the knowledge and skills required to contribute to the growth and success of [Company Name]. I have previously worked at [Previous Company/School] and achieved significant accomplishments in this field.

I appreciate the values that [Company Name] brings to the community and the company's commitment to quality and innovation. I am eager to be a part of the [Company Name] team and assist in achieving the company's goals.

I have attached my resume along with this cover letter. I look forward to the opportunity to discuss how I can contribute to [Company Name] further. Thank you for considering my application.

Sincerely, [Your Name]

Kết luận:

Viết một mẫu thư xin việc bằng tiếng Anh có thể giúp bạn tạo ấn tượng và cơ hội trong sự nghiệp. Điều quan trọng là viết thư một cách cẩn thận, chính xác và thể hiện sự tự tin của bạn. Hãy tuân thủ các hướng dẫn và lưu ý trong bài viết này để viết một mẫu thư xin việc chuyên nghiệp bằng tiếng Anh.

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất