Thi IELTS Bao Lâu Có Bằng: Thời Gian Nhận Bằng Sau Kỳ Thi IELTS

Thi IELTS Bao Lâu Có Bằng: Thời Gian Nhận Bằng Sau Kỳ Thi IELTS

Ngày: 17/07/2023 lúc 15:21PM

Một câu hỏi thường gặp từ những người chuẩn bị thi IELTS là thời gian nhận được bằng sau khi hoàn thành kỳ thi. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời gian cần thiết để nhận được bằng sau khi thi IELTS.

Xử lý bài thi

Sau khi bạn hoàn thành kỳ thi IELTS, bài thi của bạn sẽ được chuyển đến trung tâm chấm điểm của IELTS. Quá trình chấm điểm bài thi thường mất một khoảng thời gian nhất định, và thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trung tâm chấm điểm. Trung bình, quá trình chấm điểm có thể kéo dài từ 7 đến 14 ngày làm việc.

Nhận bằng điện tử

Sau khi bài thi của bạn đã được chấm điểm, kết quả của bạn sẽ được cung cấp thông qua bằng điện tử. Bạn có thể tải xuống bằng điện tử từ trang web của British Council hoặc IDP, tổ chức quản lý kỳ thi IELTS. Thời gian để nhận được bằng điện tử thường là khoảng 5-7 ngày làm việc sau khi kết quả đã được chấm điểm.

Nhận bằng giấy

Nếu bạn yêu cầu nhận bằng giấy thay vì bằng điện tử, thời gian để nhận bằng giấy có thể mất thêm một khoảng thời gian. Thông thường, quá trình in bằng giấy và gửi bằng từ trung tâm quản lý kỳ thi đến địa chỉ của bạn mất từ 2 đến 4 tuần.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhận bằng

Thời gian nhận được bằng sau khi thi IELTS có thể ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm:

  • Trung tâm chấm điểm: Thời gian chấm điểm có thể khác nhau tùy thuộc vào từng trung tâm chấm điểm.
  • Thời gian nộp bài thi: Nếu bạn nộp bài thi gần ngày nghỉ hay ngày lễ, thời gian nhận bằng có thể kéo dài hơn do sự chậm trễ trong quá trình xử lý.

Kết luận

Thời gian nhận bằng sau khi thi IELTS có thể kéo dài từ 7 đến 14 ngày làm việc sau khi bài thi của bạn đã được chấm điểm. Bạn có thể nhận bằng điện tử sau khoảng 5-7 ngày làm việc sau khi kết quả được chấm điểm. Nếu bạn yêu cầu bằng giấy, thời gian nhận bằng có thể mất từ 2 đến 4 tuần. Hãy nhớ rằng thời gian nhận bằng có thể ảnh hưởng bởi một số yếu tố khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian nhận bằng, hãy liên hệ trực tiếp với trung tâm quản lý kỳ thi IELTS mà bạn đã đăng ký.

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất