Thi IELTS Bao Lâu Thì Biết Điểm: Thời Gian Nhận Kết Quả Sau Kỳ Thi IEL

Thi IELTS Bao Lâu Thì Biết Điểm: Thời Gian Nhận Kết Quả Sau Kỳ Thi IELTS

Ngày: 17/07/2023 lúc 15:37PM

Khi bạn hoàn thành kỳ thi IELTS, một câu hỏi quan trọng mà nhiều người quan tâm là thời gian cần thiết để biết điểm của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS và những yếu tố liên quan.

Quá trình chấm điểm

Sau khi bạn thi xong, bài thi của bạn sẽ được gửi đến trung tâm chấm điểm IELTS. Quá trình chấm điểm bài thi có thể mất một khoảng thời gian nhất định và thời gian này có thể khác nhau tùy thuộc vào trung tâm chấm điểm và tổ chức quản lý kỳ thi IELTS mà bạn đã đăng ký.

Thời gian nhận kết quả

Thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS cũng phụ thuộc vào trung tâm quản lý kỳ thi và phương thức bạn chọn để nhận kết quả. Dưới đây là một số thời gian nhận kết quả thường gặp:

  • Kết quả điện tử (Electronic Result Form - ERF): Thời gian nhận kết quả điện tử thường là khoảng 5-7 ngày làm việc sau khi bài thi đã được chấm điểm. Bạn có thể tải xuống kết quả điện tử từ trang web của tổ chức quản lý kỳ thi IELTS mà bạn đã đăng ký, chẳng hạn như British Council hoặc IDP.

  • Kết quả giấy (Paper Result Form): Nếu bạn yêu cầu nhận kết quả giấy, thời gian nhận kết quả có thể kéo dài hơn. Quá trình in ấn và gửi kết quả giấy từ trung tâm quản lý kỳ thi đến địa chỉ của bạn thường mất từ 2 đến 4 tuần.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhận kết quả

Thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm:

  • Thời gian thi: Nếu bạn thi vào những thời điểm cao điểm hoặc gần ngày nghỉ, thời gian chấm điểm và xử lý kết quả có thể kéo dài hơn.

  • Phương thức nhận kết quả: Chọn nhận kết quả điện tử có thể giúp bạn nhận kết quả nhanh chóng hơn so với kết quả giấy.

Kết luận

Thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS có thể khác nhau tùy thuộc vào nhiều yếu tố, bao gồm quá trình chấm điểm, trung tâm quản lý kỳ thi và phương thức bạn chọn để nhận kết quả. Thông thường, bạn có thể nhận kết quả điện tử sau khoảng 5-7 ngày làm việc và kết quả giấy sau từ 2 đến 4 tuần. Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian nhận kết quả, hãy liên hệ trực tiếp với trung tâm quản lý kỳ thi IELTS mà bạn đã đăng ký.

 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất