• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn
Khóa học IES Junior với nội dung bài học được thể hiện thực tế thông qua các video về địa lý, con người, các nền văn hóa và các phong tục khác nhau trên thế giới. Giúp học viên nắm vững các kiến thức hệ thống ngữ pháp tiếng Anh, xây dựng và hoàn thiện dần bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết một cách có hệ thống.

Đăng ký ngay

IES Juniors

Khóa học IES Juniors - tiếng anh thiếu niên

Mục tiêu

Khóa học IES Junior với nội dung bài học giúp người học khám phá thế giới bên ngoài cùng với sự phát triển các kỹ năng tiếng Anh mà họ cần để trở thành công dân toàn cầu thành công.

Sau khóa học, người học sẽ nắm vững các kiến thức hệ thống ngữ pháp tiếng Anh, xây dựng và hoàn thiện dần bốn kỹ năng Nghe – Nói – Đọc – Viết một cách có hệ thống, tạo dựng được tiền đề cho kỹ năng tường thuật và thuyết trình bằng ngôn ngữ thứ 2.

Khóa học IES Juniors - Tiếng Anh thiếu niên
Khóa học IES Juniors  - tiếng anh thiếu niên

Điểm nổi bật

Nội dung bài học được thể hiện thực tế thông qua các video về địa lý, con người, các nền văn hóa và các phong tục khác nhau trên thế giới.

Dựa vào quan điểm giáo dục mang “Thế giới khách quan vào bài học và đem nội dung bài học áp dụng vào cuộc sống”.

Phương pháp 

Explicit grammar methodology - Reportable- Video Based - Presentation

Ngữ pháp rõ ràng - Tường thuật - Video lồng ghép - Thuyết trình.

Thời khóa biểu
(Thứ 2, thứ 4) - (Thứ 3, thứ 5) - (Thứ 4, Thứ 6) - (Thứ 7, Chủ nhật).

Thời gian học: 2 giờ
                       - 1 giờ: Giáo viên Việt Nam
                       - 1 giờ: Giáo viên nước ngoài

Khóa học IES Juniors - tiếng anh thiếu niên 3