• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn
Khóa học IES Primary giúp trẻ tăng cường phát triển cảm xúc, trí tưởng tượng và thẩm mỹ thông qua kinh nghiệm nói, đọc và viết. Xây dựng bài học theo hướng tiếp cận sớm với nội dung học tích hợp từ các chủ đề khoa học, xã hội, đời sống bằng ngôn ngữ thứ 2.

Đăng ký ngay

IES Primary

IES PRIMARY - tiếng anh tiểu học

Mục tiêu

Thông qua các bài học với nội dung về đời sống và con người thực tiễn, trẻ có thể khám phá thế giới xung quanh, thúc đẩy việc phát triển khả năng nhận thức và khả năng trình bày suy nghĩ về bản thân bằng tiếng Anh.

Tăng cường phát triển cảm xúc, trí tưởng tượng và thẩm mỹ thông qua kinh nghiệm nói, đọc và viết.

khóa học ies primary
Khóa học ies primary 1

Điểm nổi bật

Xây dựng theo hướng tiếp cận sớm với nội dung học tích hợp từ các chủ đề khoa học, xã hội, đời sống bằng ngôn ngữ thứ 2.

Dựa vào quan điểm giáo dục mang “thế giới khách quan vào bài học và đem nội dung bài học áp dụng vào cuộc sống”.

Phương pháp 

Stories & videos Based - Reportable - Exam preparation

Truyện kể & video lồng ghép - Tường thuật - Tổ chức thi cử.

Thời khóa biểu
(Thứ 2, thứ 4) - (Thứ 3, thứ 5) - (Thứ 4 - Thứ 6) - (Thứ 7, Chủ nhật)

Thời gian học: 2 giờ
                       - 1 giờ: Giáo viên Việt Nam
                       - 1 giờ: Giáo viên nước ngoài

Khóa học IES Primary 2