• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn
2605/2020

432
Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2
Dựa vào phần học về thì hiện tại đơn. Các bạn hãy hoàn thành câu tiếng Anh và chia động từ phù hợp trong phần bài tập dưới đây.Phần 2.
Xem thêm
2605/2020

952
Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1
Dựa vào phần học về thì hiện tại đơn. Các bạn hãy hoàn thành câu và chia động từ phù hợp trong phần bài tập dưới đây.
Xem thêm
2605/2020

753
Trả lời các câu hỏi dựa vào bài đọc và lý thuyết về thì hiện tại đơn
Dựa vào phần kiến thức lý thuyết về thì hiện tại đơn và phần bài đọc cho trước hãy hoàn thành các câu hỏi ở dưới sao cho phù hợp.
Xem thêm
  • Thư viện
  • Tin tức nổi bật