• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn
2805/2020

1599
Present simple - Present Continuous: Bài tập chia động từ đúng
Chia động từ đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành 2 đoạn văn dưới đây. Áp dụng kiến thức của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.
Xem thêm
2805/2020

4667
Đọc hiểu đoạn văn và trả lời câu hỏi tiếng Anh
Đọc hiểu đoạn văn sau và dựa vào lý thuyết về thì hiện tại đơn, thì hiện tại tiếp diễn để hoàn thành các câu hỏi tiếng Anh.
Xem thêm
2705/2020

785
Hoàn thành câu tiếng Anh và chuyển đổi sang câu phủ định, nghi vấn
Dựa vào ví dụ cho sẵn học viên hãy chia động từ đúng theo bảng sau đó hoàn thành câu tiếng Anh dưới đây và chuyển đổi thành câu phủ định, nghi vấn.
Xem thêm
2605/2020

843
Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2
Dựa vào phần học về thì hiện tại đơn. Các bạn hãy hoàn thành câu tiếng Anh và chia động từ phù hợp trong phần bài tập dưới đây.Phần 2.
Xem thêm
2605/2020

1668
Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 1
Dựa vào phần học về thì hiện tại đơn. Các bạn hãy hoàn thành câu và chia động từ phù hợp trong phần bài tập dưới đây.
Xem thêm
2605/2020

2872
Trả lời các câu hỏi dựa vào bài đọc và lý thuyết về thì hiện tại đơn
Dựa vào phần kiến thức lý thuyết về thì hiện tại đơn và phần bài đọc cho trước hãy hoàn thành các câu hỏi ở dưới sao cho phù hợp.
Xem thêm