• HOTLINE: 0915897975 - 0906700136 - 0901343116
  • MAIL: info@iesc.edu.vn

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World)

Facebook Twitter Google +1
Ngày đăng: 17/07/2020 - Lượt xem: 826
Ngày 16/07 vừa qua IES đã có buổi tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh cho các giáo viên của trung tâm ngoại ngữ - tin học Chào Thế Giới (Hello World) tại Bình Phước.

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World)

 
Người giảng dạy:

Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh Nguyễn Thị Hoài Ân – Đại học Canberra – Canberra, Australia. Professional Support Leader – Cambridge Assessment English.

 
Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World) 1
 
Thạc sĩ Giáo dục Phạm Thị Ngọc Bích – Đại học Latrobe – Melbourne, Australia. Academic Senior - IES.
 
Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World) 2

Các giáo viên tại Trung tâm Hello World được hướng dẫn giảng dạy chương trình luyện thi chứng chỉ của Cambridge: Starters, Movers, Flyers. và được đào tạo, nâng cao năng lực, kỹ năng giảng dạy tiếng Anh hiệu quả cho học sinh.
 
Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World) 3

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World) 5

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World) 6

Khóa tập huấn nâng cao kỹ năng giảng dạy tiếng Anh tại Trung tâm - tin học Chào Thế Giới (Hello World) 7

Cảm ơn Trung tâm ngoại ngữ - tin học Chào Thế Giới (Hello World) đã tin tưởng và hợp tác với IES Education. 
IES Education