Hợp tác đào tạo cùng PoPoDoo Smart English Phước Long - Bình Phước

Hợp tác đào tạo cùng PoPoDoo Smart English Phước Long - Bình Phước

Ngày: 15/05/2024 lúc 15:38PM

Cuộc gặp gỡ và trao đổi về dự án hợp tác đào tạo giữa các lãnh đạo IES Education và PoPoDoo Smart English Phước Long - Bình Phước về các chương trình, phương pháp giảng dạy và cuối cùng là văn hóa trung tâm giữa giáo viên Việt Nam của Popodoo Smart English Phước Long - Bình Phước và giáo viên nước ngoài tại IES. Quan trọng hơn là việc cùng nhau tiến hành thử nghiệm buổi dạy thử đầu tiên để kiểm tra đánh giá năng lực của giáo viên nước ngoài để áp dụng vào các buổi học chính thức thật suôn sẻ.

 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất