KHÓA HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC ĐA TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN - IES JUNIORS
KHÓA HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC ĐA TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN - IES JUNIORS

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC ĐA TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN - IES JUNIORS

Mã khóa học:

Mô tả ngắn đang cập nhật.

 
IES Junior – elearning là khóa học tiếng Anh trực tuyến nằm trong mô hình học tiếng Anh đa tương tác IES elearning của IES. Chương trình học dành cho đối tượng học sinh cấp 2 ( từ 11 đến 15 tuổi).

Đăng ký ngay

IES Juniors e.Learning

Tiếng Anh trực tuyến đa tương tác IES Junior - elearning

Tiếng anh trưc tuyến đa tương tác IES Junior - elearning - phương pháp học
 

Tiếng Anh trực tuyến đa tương tác IES Junior - elearning 6

MỤC TIÊU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Tiếng Anh trực tuyến đa tương tác IES Junior - elearning - mục tiêu kết quả học tập