KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP TIỂU HỌC - IES PRIMARY
KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP TIỂU HỌC - IES PRIMARY

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP TIỂU HỌC - IES PRIMARY

Mã khóa học:

Mô tả ngắn đang cập nhật.

 

 

Khóa học IES Primary giúp trẻ tăng cường phát triển cảm xúc, trí tưởng tượng và thẩm mỹ thông qua kinh nghiệm nói, đọc và viết. Xây dựng bài học theo hướng tiếp cận sớm với nội dung học tích hợp từ các chủ đề khoa học, xã hội, đời sống bằng ngôn ngữ thứ 2.

Đăng ký ngay

PRIMARY