KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP THIẾU NHI - PRE SCHOOL | IES EDUCATION
KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP THIẾU NHI -  PRE SCHOOL

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP THIẾU NHI - PRE SCHOOL

Mã khóa học:

Mô tả ngắn đang cập nhật.

 

 

Khóa học IES Panda sẽ dẫn dắt trẻ vào hệ thống giáo dục ngoại ngữ chuyên nghiệp ngay từ giai đoạn đầu tiên của sự phát triển tư duy.
Hoàn thiện sớm những kỹ năng cơ bản nhất của việc học ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng mẹ đẻ như phát âm và nhận dạng từ.

Đăng ký ngay

PRE SCHOOL