Trung Tâm Anh Ngữ IES Education

Các khóa học nổi bật

KHÓA HỌC TIẾNG ANH CHO NGƯỜI ĐI LÀM TRỰC TUYẾN - IES ELEARNING BUSINESS

KHÓA HỌC TIẾNG ANH ĐA TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN - IES ELEARNING

KHÓA HỌC TIẾNG ANH DÀNH CHO BẬC TIỂU HỌC TRỰC TUYẾN - IES PRIMARY E.LEARNING

KHÓA HỌC TIẾNG ANH GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN - IES ELEARNING COMMUNICATION

KHÓA HỌC TIẾNG ANH LUYỆN THI CHỨNG CHỈ - IES TESTPREP

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TIỂU HỌC ĐA TƯƠNG TÁC TRỰC TUYẾN - IES JUNIORS

KHOÁ HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP CHO DOANH NGHIỆP - CORPORATE ENGLISH

KHÓA HỌC TIẾNG ANH TRỰC TIẾP THIẾU NHI - PRE SCHOOL

Lộ trình học tập

Dịch vụ

  • Căn cứ vào nhu cầu và khả năng tài chính của Khách Hàng, IES Education sẽ đưa ra các gói giải pháp phù hợp với chi phí và mang lại hiệu quả tốt nhất cho khách hàng

  • IES sẽ trực tiếp quản lý giáo viên và hỗ trợ thay đổi giáo viên nếu không hài lòng về chất lượng giảng dạy mà không thông qua đơn vị thứ 3 nào

  • Dựa vào lịch dạy, chương trình đào tạo và nhu cầu của khách hàng, IES sẽ lựa chọn giáo viên phù hợp nhất để cung cấp cho khách hàng trong vòng 24h

  • Thường xuyên đào tạo, phát triển – nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giáo viên nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng

GIÁO VIÊN IES

Tin tức khóa học