Cách phân biệt 5 cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong IELTS

Cách phân biệt 5 cấu trúc ngữ pháp thường gặp trong IELTS

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:55PM

Trong Ielts các bạn thường gặp những cấu trúc ngữ pháp như either, neither, another, other, các động từ khuyết thiếu,… nhiều bạn dễ bị nhầm giữa chúng vì có những cấu trúc trùng nghĩa nhưng cách dùng ngữ pháp khác nhau, dẫn đến việc sử dụng sai dễ bị mất điểm một cách đáng tiếc. IES hướng dẫn các bạn cách phân biệt và cách sử dụng đúng 5 cấu trúc ngữ pháp hay bị mắc lỗi trong Ielts.

 

1. Another other và The other (khác, cách khác)


Cấu trúc này, mặc dù giống nhau về ý nghĩa nhưng ngữ pháp hoàn toàn khác nhau.

Cấu trúc Another và other là không xác định. Còn The other là xác định, nếu chủ ngữ hoặc danh từ đã được nhắc đến ở trên thì ở dưới chỉ cần dùng Another hoặc other như một đại từ là đủ.

- Đứng sau Another + là danh từ đếm được số ít: một cái nữa, một cái khác, một người nữa, một người khác.

- The other + danh từ đếm được số ít:  cái còn lại (của một bộ), người còn lại (của một nhóm).

- Other + danh từ đếm được số nhiều: mấy người nữa, mấy người khác; mấy cái nữa, mấy cái khác.

- The other + danh từ đếm được số nhiều:  những người còn lại (của một nhóm), những cái còn lại (của một bộ).

- The other + danh từ không đếm được: chỗ còn sót lại.

- Other + danh từ không đếm được:  một chút nữa.

2. Either…or (hoặc…hoặc) và neither…nor (không…mà cũng không)


Điều cần lưu ý nhất khi sử dụng cấu trúc này là động từ phải chia theo danh từ đi sau or hoặc nor. Nếu danh từ đó là số ít thì dộng từ đó chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

3. Động từ khuyết thiếu


Động từ khuyết thiếu là loại động từ nhưng lại không chỉ hành động, mà chỉ có tác dụng bổ nghĩa cho động từ chính. Những từ theo bảng dưới đây là những động từ cần lưu ý và thường xuất hiện trong bài Ielts.

Những động từ khuyết thiếu này không có tiểu từ “to” đằng trước.

Động từ nào đi sau nó phải bỏ “to”.

Các động từ khuyết thiếu không đi cùng nhau, nếu có thì động từ thứ hai phải biến sang một dạng khác.

E.g:

will be allowed to à (may), will have to à (must)

Động từ khuyết thiếu không cần dùng với trợ động từ mà dùng với chính bản thân nó trong các dạng câu nghi vấn và câu phủ định.

4. Phân biệt there is, there are


There is, thers are được dùng để chỉ sự tồn tại của người hoặc vật tại một nơi nào đó. Chủ ngữ thật của thành ngữ này là danh từ đi sau. Nếu nó là danh từ số ít thì động từ to be chia ở ngôi thứ 3 số ít và ngược lại.

Mọi biến đổi về thời và thể đều nằm ở to be còn there giữ nguyên. Theo nguyên tắc sau:

- There is + singular noun (danh từ số ít)

E.g:

There is an apple in the picnic basket.

(Có một quả táo ở trong cái giỏ giã ngoại)

- There are + plural noun (danh từ số nhiều)

- There is + uncountable noun (danh từ không đếm được)

5. Phân biệt None và No


Nếu sau “No” là một danh từ đếm được số ít hoặc không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít, còn nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số nhiều.

Nếu sau “None of the” là một danh từ không đếm được thì động từ phải ở ngôi thứ 3 số ít. Còn nếu sau nó là một danh từ số nhiều thì động từ phải chia ở ngôi thứ 3 số nhiều.

IES Educaiton

 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất