Cách dùng EVERYTHING – SOMETHING – ANYTHING – NOTHING đơn giản

GIAO TIẾP TIẾNG ANH LƯU LOÁT VỚI EVERYTHING – SOMETHING – ANYTHING – NOTHING

Ngày: 13/10/2023 lúc 09:16AM

Giao tiếp bằng tiếng Anh luôn là một kỹ năng quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và trong nhiều tình huống công việc. Để nói tiếng Anh một cách lưu loát, bạn cần nắm vững cách sử dụng các từ ngữ quan trọng như "everything," "something," "anything," và "nothing." Trong bài viết này, Hãy cùng Trung Tâm Anh Ngữ IES sẽ tìm hiểu cách sử dụng chúng để nâng cao khả năng giao tiếp tiếng Anh của bạn.

Sử dụng "Everything"

"Everything" có nghĩa là "mọi thứ" hoặc "tất cả." Chúng ta sử dụng "everything" để đề cập đến toàn bộ các vật thể, sự việc hoặc người trong một nhóm hoặc tình huống cụ thể.

Ví dụ:

 • She ate everything on her plate. (Cô ấy đã ăn hết mọi thứ trên đĩa.)
 • I looked everywhere for my keys, but I couldn't find them. (Tôi tìm kiếm ở mọi nơi để tìm chìa khóa, nhưng không tìm thấy.)

Sử dụng "Something"

"Something" có nghĩa là "một cái gì đó" hoặc "một thứ gì đó." Chúng ta sử dụng "something" khi muốn đề cập đến một thứ gì đó không cụ thể hoặc khi chúng ta không biết thứ chính xác mình muốn nói về.

Ví dụ:

 • I want to eat something, but I'm not sure what. (Tôi muốn ăn một thứ gì đó, nhưng tôi không chắc chắn là gì.)
 • There's something strange about that house. (Có điều gì đó lạ về căn nhà đó.)

Sử dụng "Anything"

"Anything" có nghĩa là "bất kỳ thứ gì" hoặc "cái gì đó." Chúng ta sử dụng "anything" khi đặt câu hỏi hoặc để đề cập đến sự lựa chọn hoặc khả năng chọn lựa mà không bị hạn chế.

Ví dụ:

 • Is there anything I can do to help you? (Có gì tôi có thể làm để giúp bạn không?)
 • You can have anything you want from the menu. (Bạn có thể chọn bất kỳ món nào bạn muốn từ thực đơn.)

Sử dụng "Nothing"

"Nothing" có nghĩa là "không có gì" hoặc "một thứ gì cả." Chúng ta sử dụng "nothing" để nói về sự vắng mặt hoặc tình trạng không có cái gì cả.

Ví dụ:

 • I found nothing in the lost and found. (Tôi không tìm thấy gì trong phần đồ bị mất.)
 • There's nothing to worry about. (Không có gì để lo lắng cả.)

Ví dụ về cách sử dụng:

 1. "I have everything I need for the trip."
 2. "I think I left something important at home."
 3. "Is there anything I can assist you with today?"
 4. "There's nothing we can do to change the past."

Kết luận

Sử dụng "everything," "something," "anything," và "nothing" là một phần quan trọng của giao tiếp tiếng Anh lưu loát. Nắm vững cách sử dụng chúng sẽ giúp bạn truyền đạt ý của mình một cách rõ ràng và tự tin trong nhiều tình huống khác nhau. Hãy luyện tập và sử dụng chú

Tham khảo thêm:

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất