[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Chủ Đề Các Quốc Gia

[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Chủ Đề Các Quốc Gia

Ngày: 08/04/2024 lúc 14:33PM

Khi học về chủ đề các quốc gia bằng tiếng Anh, bạn sẽ gặp một số từ vựng cơ bản và quan trọng. Dưới đây Trung tâm Anh Ngữ IES một danh sách các từ vựng tiếng Anh chủ đề các quốc gia, bao gồm tên các quốc gia, các thuật ngữ về địa lý, văn hóa, và một số cụm từ thông dụng.

Tên Các Quốc Gia (Countries)

 1. Vietnam - Việt Nam
 2. United States (USA) - Hoa Kỳ
 3. United Kingdom (UK) - Vương quốc Anh
 4. Canada - Canada
 5. Australia - Úc
 6. China - Trung Quốc
 7. Japan - Nhật Bản
 8. South Korea - Hàn Quốc
 9. France - Pháp
 10. Germany - Đức

Địa Lý và Văn Hóa (Geography and Culture)

 1. Capital - Thủ đô
 2. City - Thành phố
 3. Population - Dân số
 4. Culture - Văn hóa
 5. Language - Ngôn ngữ
 6. Currency - Tiền tệ
 7. Nationality - Quốc tịch
 8. Flag - Quốc kỳ
 9. Government - Chính phủ
 10. Tradition - Truyền thống

Cụm Từ và Mẫu Câu Thông Dụng (Common Phrases and Sentences)

 1. "What is the capital of [country]?" - "Thủ đô của [quốc gia] là gì?"
 2. "I am from [country]." - "Tôi đến từ [quốc gia]."
 3. "I speak [language]." - "Tôi nói [ngôn ngữ]."
 4. "How many people live in [country]?" - "Có bao nhiêu người sống ở [quốc gia]?"
 5. "What currency do they use in [country]?" - "Họ sử dụng tiền tệ gì ở [quốc gia]?"
 6. "I would like to visit [country] one day." - "Tôi muốn đến thăm [quốc gia] một ngày nào đó."
 7. "The national dish of [country] is [dish]." - "Món ăn quốc gia của [quốc gia] là [món ăn]."
 8. "The flag of [country] has [colors/features]." - "Quốc kỳ của [quốc gia] có [màu sắc/đặc điểm]."

Việc học từ vựng theo chủ đề giúp bạn dễ dàng nhớ và sử dụng từ vựng một cách có hiệu quả trong giao tiếp. Hãy thực hành thường xuyên để nâng cao kỹ năng ngôn ngữ của bạn và học thêm thật nhiều từ vựng để bổ sung vốn từ vựng tiếng Anh. IES Education chúc bạn thành công nhé!

Tham khảo thêm:

[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Chủ đề miêu tả

[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Chủ Đề Sức Khỏe

[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Chủ đề 4 mùa

[ Học Từ Vựng Tiếng Anh ] - Chủ Đề Các Quốc Gia

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất