Present simple - Present Continuous: Bài tập chia động từ đúng

Present simple - Present Continuous: Bài tập chia động từ đúng

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Chia động từ đúng của động từ trong ngoặc để hoàn thành 2 đoạn văn dưới đây. Áp dụng kiến thức của thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.

Present simple - Present Continuous: Bài tập chia động từ đúng


Học viên xem đáp án Tại đây!
IES Education
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất