Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:42PM

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)


Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2)
1. Listen and sing
Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - 1
Link bài nghe:
 
 
2. Vocabulary

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - vocabulary
3. Reading

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - reading
4. Look and read. Circle.

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - 4
5. Listen and read

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - family (phần 2) - listen and read
Link bài nghe: 
 
 
IES Education
 
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất