Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:47PM

Một bài học về chủ đề gia đình với đầy đủ các kiến thức: Từ vựng, kỹ năng đọc, kỹ năng nghe, kỹ năng viết. Giúp các em rèn luyện được đầy đủ các kỹ năng thông qua bài học này nghen.


Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)


 1. Vocabulary 

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1) - từ vựng


2. Reading

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1) - reading


3. Look and reading. Match

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1)


4. Write am, is or are 

Bài học tiếng Anh về chủ đề gia đình - Family (phần 1) - write

 
IES Education
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất