Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time (Phần 1)

Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time (Phần 1)

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:41PM

Vào những kỳ nghỉ bạn thường làm gì với gia đình và bạn bè. Lên một kế hoạch đi chơi xa hay tham gia những hoạt động ngoại khóa nào đó cùng bạn bè,... Bài học này sẽ liên quan đến chủ đề về "Holiday time", cùng làm quen với dạng bài tập mô tả và phân loại sắp xếp theo ý nghĩa của từ.

 
1. Write the words and phrases below in the correct place.

Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time
2. Use the words in exercises above to describe the photos. Which of the places would you like to visit? Why? Essay about 100  words.
 
Tham khảo video:
 

Bài học tiếng Anh về chủ đề Holiday time - mô tả tranh
Oxford
 IES Education
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất