Hoàn thành câu tiếng Anh và chuyển đổi sang câu phủ định, nghi vấn

Hoàn thành câu tiếng Anh và chuyển đổi sang câu phủ định, nghi vấn

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Dựa vào ví dụ cho sẵn học viên hãy chia động từ đúng theo bảng sau đó hoàn thành các câu dưới đây và chuyển đổi thành câu phủ định, nghi vấn. Dựa vào kiến thức về thì hiện tại đơn và thì hiện tại tiếp diễn.

1. Chia động từ đúng theo các ngôi trong tiếng Anh

Hoàn thành câu tiếng Anh và chuyển đổi sang câu phủ đinh, nghi vấn

2. Chia động từ đúng và chuyển đổi câu sang phủ định, nghi vấn

Hoàn thành câu tiếng Anh và chuyển đổi sang câu phủ đinh, nghi vấn 1

Học viên xem đáp án Tại đây!
IES Education
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất