50 TRẠNG TỪ “CÀN QUÉT” MỌI CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH

50 TRẠNG TỪ “CÀN QUÉT” MỌI CHỦ ĐỀ GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Trạng từ là một trong những thành phần không thể thiếu khi giao tiếp tiếng Anh. Nếu chỉ học suông các mẫu câu, bạn sẽ không thể giao tiếp nhuần nhuyễn. Vì vậy, hãy học cả trạng từ để làm câu nói của mình chính xác, mượt mà hơn nhé.

 1. Not: không
 2. Also: cũng
 3. Very: rất
 4. Often: thường
 5. Then: sau đó
 6. However: tuy nhiên
 7. Too: quá
 8. Usually: thường
 9. Early: sớm
 10. Never: không bao giờ
 11. Always: luôn luôn
 12. Sometimes: đôi khi
 13. Together: cùng
 14. Likely: có khả năng
 15. Simply: đơn giản
 16. Generally: nói chung
 17. Instead: thay vì
 18. Actually: thực sự
 19. Again: một lần nữa
 20. Almost: gần như, hầu như
 21. Especially: đặc biệt là
 22. Ever: bao giờ, đã từng
 23. Quickly: một cách nhanh chóng
 24. Probably: có thể
 25. Already: đã, sẵn sàng
 26. Below: dưới đây
 27. Directly: trực tiếp
 28. Therefore: do đó
 29. Else: khác
 30. Thus: do đó
 31. Easily: dễ dàng
 32. Eventually: cuối cùng
 33. Exactly: chính xác
 34. Certainly: chắc chắn
 35. Normally: bình thường
 36. Currently: hiện tại
 37. Extremely: cực kì, vô cùng
 38. Finally: cuối cùng
 39. Constantly: liên tục
 40. Properly: đúng
 41. Soon: sớm
 42. Specifically: đặc biệt
 43. Ahead: trước
 44. Daily: hằng ngày
 45. Immediately: ngay lập tức
 46. Slowly: chậm
 47. Fairly: khá
 48. Completely: hoàn toàn
 49. Fully: đầy đủ
 50. Frequently: thường xuyên
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất