Hiểu rõ hơn cách sử dụng các cấu trúc câu trong Ielts

Hiểu rõ hơn cách sử dụng các cấu trúc câu trong Ielts

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:55PM

Trong tiếng Anh có nhiều loại câu để các bạn sử dụng. Để học ngữ pháp tốt cũng như nâng cao các kỹ năng phục vụ kỳ thi Ielts thì các bạn cần biết cách sử dụng các loại câu này. Bài viết này sẽ giúp các bạn hiểu rõ hơn về cấu trúc câu trong Ielts.
 

Các cấu trúc câu trong Ielts

Simple sentence: Câu đơn


Câu đơn là dạng câu được minh họa với ý nghĩa độc lập, đủ nghĩa và đủ thành phần câu cơ bản.

Công thức cơ bản của loại câu này là: S + V

Ngoài ra, những công thức đặc biệt sau cũng được xem là câu đơn.

Câu có 2 chủ ngữ, 2 động từ: SS + VV

Câu có 1 chủ ngữ, 2 động từ: S + VV

Câu có 2 chủ ngữ, 1 động từ: SS + V

E.g:

Bryan and Isaac took the bus.

(Công thức: 2 chủ ngữ, 1 động từ).

Compound Sentence: Câu ghép


Câu ghép trong Ielts là câu được hình thành từ 2 – 3 mệnh đề. Và các mệnh đề được nối với nhau bằng các liên từ: but, and, nor, for, yet, so, or,… và thường các mệnh đề sẽ có ý nghĩa độc lập. Một lưu ý cho dạng câu này là các bạn không nên sử dụng quá nhiều mệnh đề và không nên dùng một liên từ 2 lần trong câu.

Các cấu trúc câu trong Ielts 2

E.g:

Computers are important, but they can be dangerous too.

Công thức: SV but SV

Complex Sentence: Câu Phức


Câu phức là ó ít nhất 1 mệnh đề phụ thuộc và 1 mệnh đề độc lập liên kết với nhau, dạng câu này khó hơn câu ghép.

Yêu cầu với dạng câu này là bạn phải biết được đâu là mệnh đề phụ thuộc, đâu là mệnh đề độc lập. Mệnh đề phụ thuộc nằm trước mệnh đề độc lập và thường sẽ có dấu phẩy hoặc liên từ giữa 2 mệnh đề này.

Các cấu trúc câu trong Ielts 1

Các bạn lưu  ý điều này vì rất nhiều bạn nhầm lẫn và đảo lộn vị trí mệnh đề trong câu.

Một số liên từ phụ thuộc:

As if/as long as/as much as/as soon as,/s though

Because/before/even if/even though/if, in order to/in case/once, since

So that/that/though/unless/until/when

Compound – Complex Sentence: câu ghép – phức


Câu Compound-complex này cũng giống như các complex sentence nhưng nó gồm 1 câu đơn giản hoặc ghép đi trước hoặc sau 1 câu phức tạp complex sentence.

Tham khảo thêm: Kinh nghiệm ôn thi Ielts Reading 7.5

IES Education

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất