IES tham dự lễ tổng kết trường THPT Võ Trường Toản

IES tham dự lễ tổng kết trường THPT Võ Trường Toản

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:45PM

IES là doanh nghiệp đi đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục, cung cấp giáo viên nước ngoài, cung cấp giáo viên bản ngữ uy tín chất lượng và là đối tác của phần lớn các trường học, trung tâm tại thành phố Hồ Chí Minh.

camera giám sát camera quan sát tại gia lai


Đánh giá đúng việc thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học đã được duyệt và những kết quả công tác cơ bản của đơn vị trên tất cả các lĩnh vực trong năm học 2016 - 2017.  Tổng kết những kinh nghiệm, mô hình cách làm hay trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch năm học. Nêu những tồn tại hạn chế, nguyên nhân tồn tại, hạn chế. Định hướng những nội dung công tác lớn trong năm học 2017 - 2018. Xét và đề nghị các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng năm học 2016 - 2017.

IES tham dự lễ tổng kết trường THPT Võ Trường Toản

Trong quá trình tổng kết năm học 2016 - 2017 và định hướng công tác năm học 2017 - 2018, các đơn vị cần bám sát những trọng tâm công tác được Nhà trường quyết định tại các Hội nghị giao ban cơ quan, tại các cuộc họp của Ban Giám hiệu. IES là đại diện đối tác quan trọng, là khách mời đặc biệt trong buổi lễ tổng kết năm học 2016-2017 của trường THPT Võ Trường Toản.

   
 
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất