Thông báo thời gian mở cửa trở lại của Trung tâm ngoại ngữ IES Educati

Thông báo thời gian mở cửa trở lại của Trung tâm ngoại ngữ IES Education

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:51PM

Theo công văn số 1556/UBND-VXngày 28/04/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc đi học trở lại của học sinh, học viên, sinh viên các cơ sở giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp trên địa bản thành phố.


Căn cứ tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại thành phố.

Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch tổ chức học sinh thành phố đi học lại như sau:

Thông báo thời gian mở cửa trở lại của Trung tâm ngoại ngữ IES Education

Theo đó, Trung tâm ngoại ngữ IES Education sẽ hoạt động bình thường trở lại từ ngày 04/05/2020. IES xin trân trọng thông báo tới tất cả Quý phụ huynh và học viên, để sắp xếp thời gian đi học lại tại trung tâm trong thời gian tới.

IES xin trân thành cảm ơn!

Mọi thắc mắc Quý phụ huynh và học viên liên hệ:

Trung tâm ngoại ngữ IES Education

Địa chỉ: 58, đường số 41, P.Tân Phong, Quận 7, HCM

Hotline: 0906.700.136 - 0901.343.116

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất