Training Phương pháp giảng dạy tích hợp 4 kỹ năng của Cambridge

Training Phương pháp giảng dạy tích hợp 4 kỹ năng của Cambridge

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:51PM


Nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy cho đội ngũ giáo viên tại Trung tâm ngoại ngữ IES Education. IES tổ chức buổi hướng dẫn chuyên môn về phương pháp giảng dạy tiếng Anh với chủ đề: "Dạy và Học tiếng Anh qua PP video - based". 


Thông qua buổi training này các giáo viên sẽ có cái nhìn rõ ràng hơn về cách giảng dạy truyền đạt các kỹ năng môn Anh văn cho các học viên. Trong buổi training các giáo viên cũng được thực hành trực tiếp phương pháp giảng dạy này.

Người training: Thạc sĩ ngôn ngữ Anh - Nguyễn Trần Thanh GiangTraining Phương pháp giảng dạy tích hợp 4 kỹ năng của Cambridge 1

Training Phương pháp giảng dạy tích hợp 4 kỹ năng của Cambridge 2

Training Phương pháp giảng dạy tích hợp 4 kỹ năng của Cambridge 3

Training Phương pháp giảng dạy tích hợp 4 kỹ năng của Cambridge 5


Video Thực hành "Phương pháp giảng dạy tích hợp  kỹ năng của Cambridge":


 
IES Education
 
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất