Cập nhật lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học năm 2024

Cập nhật lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học năm 2024

Ngày: 29/02/2024 lúc 00:00AM

Chuẩn bị cho hành trình học vụ năm 2024, cập nhật lịch thi chứng chỉ ngoại ngữ và tin học là điều không thể thiếu đối với những người học tập và nâng cao kỹ năng của mình. Lịch thi năm 2024 không chỉ là một cơ hội để kiểm tra kiến thức, mà còn là cơ hội để các cá nhân và doanh nghiệp đánh giá và công nhận năng lực của bạn trong các lĩnh vực quan trọng. Trung Tâm Anh Ngữ IES xin gửi đến lịch thi vào năm 2024 các chứng chỉ tiếng Anh bao gồm cả chứng chỉ quốc tế Cambridge
Nguồn chính thống: Download tại đây : Link

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh(PEARSON PEIC YOUNG LEARNER PC) năm 2024

Lịch thi chứng chỉ quốc tế 2024

Lịch thi tin học quốc tế 2024

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh IELTS 2024

Lịch thi chứng chỉ tiếng Anh của Đại Học Cambridge năm 2024

Lịch thi STARTERS, MOVERS, FLYERS (YLE) A1 Key, B1 Preliminary (KET, PET) for school năm 2024

Lịch thi A1 Key, B1 Preliminary for school trên máy tính (KET PC, PET PC) năm 2024

Lịch thi B2 First (FCE) for school trên máy tính

Lệ phí thi các chứng chỉ tin học và ngoại ngữ năm 2024

Download tại đây : Link
Nguồn: Sở Giáo Dục và Đào tạo TPHCM - Trung Tâm Ngoại Ngữ và Tin học
IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất