Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh đầu vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:54PM

Các em học sinh khối THCS đã hoàn thành xong kỳ thi tuyển sinh vào 10 năm 2020 trong 2 ngày 16 - 17/07 vừa qua. Dưới đây là toàn bộ đề thi và gợi ý đáp án môn tiếng Anh dành cho các em.

 
Đề thi gồm 36 câu thời gian làm bài 60 phút.
 

Đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 

 
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh 2

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh 3

Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh 1

 

Đáp án đề thi tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020

 
Đề thi và đáp án môn tiếng Anh vào lớp 10 năm 2020 TP.Hồ Chí Minh 5
Theo Vietnamnet.vn
IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất