Dời lịch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế do Covid-19

Dời lịch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế do Covid-19

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:54PM

Căn cứ thực tế diễn biến phức tạp của dịch bệnh và tăng cường việc phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình khá phức tạp hiện nay. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh xin thông báo: Dời việc tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh, Tin học quốc tế (gồm các ngày thi trong tháng 08/2020) đến khi có thông báo mới.

Sau khi có chỉ đạo mới của Ủy ban nhân dân thành phố, Trung tâm sẽ thông báo lịch thi cụ thể tại địa chỉ: http://ttngoaingutinhoc.hcm.edu.vn/

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh xin thông tin đến các cơ sở giáo dục, phụ huynh và học viên biết, theo dõi để cùng thực hiện.

Trân trọng!

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất