Gỡ bỏ quy định học sinh đeo khẩu trang ngồi học giãn cách trong lớp

Gỡ bỏ quy định học sinh đeo khẩu trang ngồi học giãn cách trong lớp

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:54PM

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 tại cuộc họp ngày 06/05/2020, trước tình hình dịch Covid-19 ở Việt Nam hiện cơ bản được kiểm soát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng đã giảm (21 ngày qua không có ca nhiễm mới trong cộng đồng) trên cơ sở ý kiến chuyên môn của Bộ Y tế, tiếp theo công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/04/2020 về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn cho học sinh đi hoc trở lại, Bộ giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương và nhà trường thực hiện một số nội dung sau:

 


 

Với chỉ đạo này, trường học trên cả nước sẽ không phải ngồi học giãn cách, học sinh không phải đeo khẩu trang. Được bật điều hòa và định kỳ mở cửa cho thông thoáng khí. 

Gỡ bỏ quy định học sinh đeo khẩu trang ngồi học giãn cách trong lớp

Trước đó ngày 28/04 Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ 15 tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học. Nhà trường đảm bảo giãn cách trong và ngoài lớp học, phòng làm việc, phòng chức năng,... theo quy định của Chính phủ (giãn cách tối thiểu 01 mét). Học sinh phải đeo khẩu trang đúng cách trong thời gian ở trường. 
 
Theo VnExpress

 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất