Những quy định mới sẽ có hiệu lực ngày 1/11/2020, giáo viên cần lưu ý

Những quy định mới sẽ có hiệu lực ngày 1/11/2020, giáo viên cần lưu ý

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:53PM

Từ ngày 1/11/2020, giáo viên các cấp THCS, THPT không được phê bình các em học sinh trước lớp và trước trường. Đồng thời, giáo viên có thể trả lại bài kiểm tra định kỳ hoặc chấm điểm 0 khi học sinh chưa đạt yêu cầu của bài thi.

Những quy định mới sẽ có hiệu lực- IES Education
Những quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2020 - Ảnh theo Vietnamnet.vn

Những quy định mới sẽ có hiệu lực mà giáo viên các cấp cần lưu ý.


Đó là Thông tư 27 của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá học sinh tiểu học. Cùng với đó là Thông tư 28 về Điều lệ các cấp của trường tiểu học chính thức có hiệu lực và thi hành từ ngày 20/10.

Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT bỏ quy định xử lý kỷ luật các em học sinh, giảm loại một số hồ sơ, sổ sách với giáo viên của trường THCS và THPT, cho phép học sinh sử dụng điện thoại trong giờ học…có hiệu lực bắt đầu ngày 1/11/2020.

Những quy định mới cho giáo viên tiểu học

Nhận xét các em học sinh bằng lời nói


Thông tư 27 đã quy định giáo viên cần sử dụng các phương pháp đánh giá một cách linh hoạt, phù hợp. Chủ yếu thông qua lời nói để nêu ra cho học sinh biết được chỗ nào đúng, chỗ nào chưa đúng và cách sửa chữa. Đồng thời, giáo viên chỉ viết nhận xét vào vở hoặc đồ dùng học tập của học sinh khi cần thiết.

Bên cạnh đó, đối với vấn đề kiểm tra định kỳ. Thay vì đề bài kiểm tra có 4 mức độ như trước đây thì trong thông tư này quy định giáo viên chỉ cần thiết kế theo 3 mức độ nhận biết, kết nối và vận dụng.

Những quy định mới sẽ có hiệu lực-ies education
Ảnh theo Vietnamnet.vn

Được phép chấm điểm 0


Đối với thông tư mới, Bộ GD&ĐT đã bỏ quy định giáo viên tiểu học không được chấm điểm 0 với bài kiểm tra định kỳ của học sinh.

Bộ yêu cầu các giáo viên của bậc tiểu học sửa lỗi, nhận xét và cho điểm theo thang điểm 10. Không chấm điểm số thập phân đối với những bài kiểm tra định kỳ của các em học sinh. Sau khi chấm điểm và nhận xét, bài kiểm tra sẽ trả lại cho học sinh. Đồng thời điểm của bài kiểm tra không được dùng để so sánh những học sinh này với học sinh khác. 

Đánh giá và khen thưởng 4 mức


Thông tư 27, Bộ GD&ĐT quy định về việc đánh giá học sinh vào cuối năm học sẽ dựa căn cứ vào quá trình tổng kết kết quả học tập từng môn học, từng hoạt động giáo dục và mỗi phẩm chất chủ yếu của học sinh. Bốn mức đánh giá học sinh bao gồm: "Hoàn thành xuất sắc", "Hoàn thành tốt", "Hoàn thành", "Chưa hoàn thành".

Việc đánh giá học sinh tiểu học tại Thông tư 27 này thực hiện theo các lộ trình như sau: Từ năm học 2020-2021 đối với các em học sinh lớp 1, từ năm học 2021-2022 đối với học sinh lớp 2, từ năm học 2022-2023 đối với học sinh lớp 3, từ năm học 2023-2024 đối với học sinh lớp 4, từ năm học 2024-2025 đối với học sinh lớp 5. Các mốc thời gian này sẽ tương ứng với lộ trình thực hiện theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Giáo viên được phép dùng điện thoại trong giờ


Theo Thông tư 28, Bộ GD&ĐT quy định nhà giáo, giáo viên cấp tiểu học không được uống rượu,bia, hút thuốc dẫn đến gây rối trật tự, an ninh. Không bỏ giờ, không bỏ buổi dạy, không được tùy tiện cắt giảm nội dung giáo dục…

Trong thông tư này không còn cấm vấn đề giáo viên tiểu học sử dụng điện thoại di động trong quá trình giảng dạy trên lớp như quy định cũ đã đưa ra. 

Giáo viên cũng không được phê bình các em học sinh trước cả lớp hay trước toàn trường hoặc trong những cuộc họp chung với cha mẹ học sinh. 

Giáo viên được tự quyết định nội dung dạy học

 
Những quy định mới sẽ có hiệu lực-ies education

Điểm đổi mới lớn nhất của Thông tư 28 là trao quyền hơn cho các giáo viên tiểu học.

Theo đó, các giáo viên tiểu học có thêm quyền được phép cho học sinh nghỉ học không quá 3 ngày liên tục; được giảm giờ lên lớp mỗi tuần.

Đồng thời, giáo viên có quyền chủ động trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, điều chỉnh nội dung bài học sao cho phù hợp, vận dụng linh hoạt các hình thức hoạt động cùng phương pháp giáo dục, đánh giá học sinh bằng phương pháp phù hợp với từng đối tượng học sinh và những điều kiện cụ thể của nhà trường.

Theo thông tư mới này, giáo viên tiểu học đều phải có bằng cử nhân ngành đào tạo giáo viên tiểu học hoặc có bằng cử nhân thuộc chuyên ngành phù hợp và các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục tiểu học.

Đối với giáo viên cấp THCS và THPT, những quy định mới bao gồm

Giảm các loại hồ sơ và sổ sách đối 


Theo những quy định hiện hành tại Khoản 3 Điều 27 Điều lệ thuộc trường THCS, trường THPT ban hành kèm theo Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT, sổ sách và hồ sơ của giáo viên gồm: Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép sinh hoạt chuyên môn, sổ dự giờ, sổ thăm lớp, Sổ chấm điểm cá nhân và sổ Giáo án (bài soạn).

Còn theo khoảng 3, Điều 21 Điều lệ thuộc trường THCS, THPT đã ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT quy định những loại hồ sơ và sổ sách giáo viên cần là: Kế hoạch giáo dục của giáo viên mỗi năm học; giáo án (Kế hoạch bài dạy); Sổ theo dõi và đánh giá chất lượng học sinh. Ngoài ra, đối với giáo viên chủ nhiệm cần có thêm sổ chủ nhiệm.

Như vậy có thể thấy hồ sơ, sổ sách của giáo viên cấp THCS và THPT từ ngày 1.11.2020 đã có thể giảm bớt. 

Những quy định mới sẽ có hiệu lực-ies education

Giáo viên không được tùy ý cắt giảm nội dung dạy học, giáo dục


Điều 31 Điều lệ của trường THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT đã quy định những điều giáo viên không được phép làm như: Gian lận trong quá trình kiểm tra, thi và tuyển sinh. Gian lận trong bài kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh. Không được bỏ giờ, bỏ buổi lên lớp, tùy tiện cắt giảm nội dung dạy học, giáo dục.

Ép buộc học sinh phải học thêm để thu tiền, lợi dụng việc tài trợ và ủng hộ cho giáo dục để ép buộc học sinh đóng góp tiền hoặc hiện vật. Ngôn ngữ, hành vi và ứng xử của giáo viên cũng phải bảo đảm tính quy chuẩn sư phạm, đúng mực.

Không được phê bình học sinh trước lớp, trường


Ngày 1/11/2020, khi Thông tư 32/2020/TT-BGDĐT sẽ có hiệu lực, giáo viên không được phê bình học sinh THCS, THPT trước lớp và trước toàn trường khi học sinh vi phạm khuyết điểm. Hình thức kỷ luật với các em học sinh vi phạm khuyết điểm trong quá trình học tập và rèn luyện như sau: Nhắc nhở, hỗ trợ đồng thời giúp đỡ trực tiếp để các em có thể khắc phục khuyết điểm. Khiển trách và thông báo tới cha mẹ học sinh nhằm phối hợp và giúp đỡ học sinh. Tạm dừng quá trình học của các em ở trường có thời hạn và thực hiện các biện pháp giáo dục khác theo quy định của Bộ GD&ĐT.

 
Theo nguồn Vietnamnet.vn
IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất