Những trường hợp nào được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp 2020?

Những trường hợp nào được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp 2020?

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:54PM

Theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 quy định hai nhóm đối tượng được miễn thi bài thi Ngoại ngữ trong xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Đó là các thí sinh là thành viên đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế môn Ngoại ngữ theo Quyết định của Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo.

Những trường hợp nào được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp 2020?

Và thí sinh có một trong các chứng chỉ được quy định trong hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông hằng năm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, hai đối tượng thí sinh nêu trên khi được miễn thi bài thi Ngoại ngữ sẽ được tính 10 điểm cho bài thi này để xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông.

Nếu thí sinh không đăng ký sử dụng quyền được miễn bài thi Ngoại ngữ thì phải dự thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông như các trường hợp không được miễn thi.

Những trường hợp nào được miễn thi Ngoại ngữ khi xét tốt nghiệp 2020?

Năm 2019, Quy chế kỳ thi trung học phổ thông quốc gia cũng đã áp dụng miễn thi Ngoại ngữ cho các trường hợp thí sinh nêu trên.

Với môn Tiếng Anh, để được miễn thi, quy định năm 2019 yêu cầu thí sinh phải có chứng chỉ đạt tối thiểu là: TOEFL ITP 450 điểm; TOEFl iBT 45 điểm; IELTS 4.0 điểm…

Và trong năm 2020 này, Bộ chưa công bố hướng dẫn quy định chứng chỉ đối với các trường hợp được miễn thi Ngoại ngữ.

Theo Giaoduc.net

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất