Thi IELTS Bao Lâu Có Kết Quả: Thời Gian Nhận Kết Quả Sau Kỳ Thi IELTS

Thi IELTS Bao Lâu Có Kết Quả: Thời Gian Nhận Kết Quả Sau Kỳ Thi IELTS

Ngày: 17/07/2023 lúc 15:58PM

Một câu hỏi phổ biến mà nhiều người quan tâm sau khi thi IELTS là thời gian cần thiết để có kết quả của mình. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS và những yếu tố liên quan.

Quá trình chấm điểm

Sau khi bạn hoàn thành kỳ thi IELTS, bài thi của bạn sẽ được chuyển đến trung tâm chấm điểm IELTS. Quá trình chấm điểm bài thi có thể mất một khoảng thời gian nhất định. Thời gian này phụ thuộc vào tổ chức quản lý kỳ thi IELTS và trung tâm chấm điểm. Thông thường, quá trình chấm điểm và xử lý kết quả kéo dài từ 7 đến 14 ngày làm việc.

Thời gian nhận kết quả

Thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS cũng phụ thuộc vào tổ chức quản lý kỳ thi IELTS và phương thức bạn chọn để nhận kết quả. Dưới đây là một số thời gian nhận kết quả thường gặp:

  • Kết quả điện tử (Electronic Result Form - ERF): Thời gian nhận kết quả điện tử thường là khoảng 5-7 ngày làm việc sau khi bài thi đã được chấm điểm. Bạn có thể tải xuống kết quả điện tử từ trang web của tổ chức quản lý kỳ thi IELTS mà bạn đã đăng ký, chẳng hạn như British Council hoặc IDP.

  • Kết quả giấy (Paper Result Form): Nếu bạn yêu cầu nhận kết quả giấy, thời gian nhận kết quả có thể kéo dài hơn. Quá trình in ấn và gửi kết quả giấy từ trung tâm quản lý kỳ thi đến địa chỉ của bạn thường mất từ 2 đến 4 tuần.

Các yếu tố ảnh hưởng đến thời gian nhận kết quả

Thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS có thể bị ảnh hưởng bởi một số yếu tố, bao gồm:

  • Thời gian thi: Nếu bạn thi vào các kỳ thi gần ngày nghỉ hoặc ngày lễ, thời gian chấm điểm và xử lý kết quả có thể kéo dài hơn do số lượng thí sinh tăng lên.

  • Phương thức nhận kết quả: Chọn kết quả điện tử có thể giúp bạn nhận kết quả nhanh chóng hơn so với kết quả giấy.

Kết luận

Thời gian nhận kết quả sau khi thi IELTS có thể kéo dài từ 7 đến 14 ngày làm việc. Bạn có thể nhận kết quả điện tử sau khoảng 5-7 ngày làm việc và kết quả giấy sau từ 2 đến 4 tuần. Hãy nhớ rằng thời gian nhận kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác nhau. Để biết thêm thông tin chi tiết về thời gian nhận kết quả, hãy liên hệ trực tiếp với tổ chức quản lý kỳ thi IELTS mà bạn đã đăng ký.

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất