Giáo viên cấp 3 hoặc giáo viên phổ thông trong tiếng Anh là gì?

Giáo viên cấp 3 trong tiếng Anh là gì?

Ngày: 10/05/2023 lúc 09:26AM

Giáo viên cấp 3 hoặc giáo viên phổ thông trong tiếng Anh là gì? Giáo viên cấp 3 là những giáo viên chuyên dạy học sinh từ lớp 9 đến lớp 12, bao gồm cả cấp 3 và trung học phổ thông. Trong bài viết này, chúng ta sẽ tìm hiểu về giáo viên cấp 3 trong tiếng Anh của Trung Tâm Anh Ngữ IES gửi đến cho quý phụ huynh nhé!

tu-gv-tieng-anh-cap-3-la-gi

Giáo viên trung học phổ trong tiếng Anh là gì?

Giáo viên cấp 3 trong tiếng Anh là gì?

High school teacher: Giáo viên cấp 3 hoặc giáo viên trong học phổ thông.

tu-gv-tieng-anh-cap-3-la-gi

Các từ vựng liên quan đến giáo viên cấp 3

Tổng hợp từ vựng tiếng Anh liên quan đến Giáo viên cấp 3 hoặc giáo viên phổ thông

 1. High school teacher: giáo viên trung học
 2. Curriculum: chương trình học
 3. Classroom management: quản lý lớp học
 4. Pedagogy: phương pháp giảng dạy
 5. Assessment: đánh giá
 6. Lecture: bài giảng
 7. Syllabus: giáo trình
 8. Tutor: giáo viên hướng dẫn
 9. Homework: bài tập về nhà
 10. Extracurricular activities: hoạt động ngoại khóa
 11. Special education: giáo dục đặc biệt
 12. Parent-teacher conference: cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên
 13. Teaching aids: phương tiện giảng dạy
 14. Grading: chấm điểm
 15. Subject matter expert: chuyên gia về môn học.

Trên đây là tổng hợp từ vựng tiếng Anh về Giáo viên cấp 3 trong tiếng Anh là gì? mà Trung Tâm Anh Ngữ IES gửi đến cho các bạn.

Tham khảo thêm: 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất