HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:40PM


TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG
 

Đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ bắt gặp các loại côn trùng khác nhau như là châu chấu, muỗi, ruồi,... vậy trong tiếng anh chúng được gọi là gì? Cùng IES Education tìm hiểu từ vựng tiếng anh về các loài côn trùng dưới đây nha!

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Kiến, muỗi, ruồi,... chắc hẳn là những con côn trùng dễ dàng nhìn thấy và chúng xuất hiện hằng ngày ở nhiều nơi. Và đôi khi trong cuộc sống chúng ta cũng sẽ bắt gặp các loại côn trùng khác nữa như là bò cạp, châu chấu,... vậy trong tiếng anh chúng được gọi là gì? Cùng IES Education khám phá từ vựng tiếng anh về các loài côn trùng dưới đây nha!

Đừng quên ghi chép lại những từ vựng về con vật dưới đây mà bạn ấn tượng nhé! Và nhớ theo dõi Website và Facebook của IES Education để biết thêm nhiều tips học anh ngữ và từ vựng nha!

Caterpillar /ˈkætəpɪlə/ : Sâu bướm

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Praying mantis /ˈpreɪɪŋ ˈmæntɪs/ : Bọ ngựa

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Honeycomb /ˈhʌnɪkəʊm/ : Sáp ong / tàng ong

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Bee /biː/ : con ong

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Spider /'spaidə(r)/ : con nhện

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Parasites /ˈpærəsaɪts/ : Ký sinh trùng

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Ladybug /ˈleɪdɪbʌg/ : Bọ rùa

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Mosquito /mɒsˈkiː.təʊ/ : Con muỗi

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Cockroach /ˈkɒkrəʊʧ/ : Con gián

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Grasshopper /ˈgrɑːsˌhɒpə/ : Châu chấu

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Fly /flai/ : con ruồi

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Ant /ænt/ : con kiến.

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Beetle /ˈbiːtl/ : con bọ cánh cứng

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Butterfly /ˈbʌtərflaɪ/ : con bướm

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Cicada /sɪˈkeɪdə/ : con ve sầu

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Rice weevil /raɪs ˈwiːvl/ : con mọt gạo

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Scorpion /ˈskɔːrpiən/ : con bò cạp

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Silkworm /ˈsɪlkwɜːrm/ : con tằm

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Snail /sneɪl/ : ốc sên

TỪ VỰNG TIẾNG ANH VỀ CÁC LOÀI CÔN TRÙNG

Hy vọng những từ vựng mà IES Education cung cấp đã giúp ích được cho bạn trong quá trình học tập và rèn luyện anh ngữ cũng như việc giao tiếp hàng ngày của bạn bằng tiếng anh sẽ trở nên dễ dàng hơn.

 

IES EDUCATION

 
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất