[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

[HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC

Ngày: 22/05/2023 lúc 14:30PM

Bạn đang tìm cách nâng cao kỹ năng tiếng Anh trong lĩnh vực Toán học? Việc học từ vựng tiếng Anh Toán học không chỉ giúp bạn cải thiện khả năng ngôn ngữ mà còn mở ra cánh cửa đến hiểu biết chuyên sâu về các khái niệm và thuật ngữ quan trọng trong môn học này. Trong bài viết này, Trung Tâm Anh Ngữ IES sẽ cung cấp cho bạn một số gợi ý và phương pháp hữu ích để mở rộng từ vựng tiếng Anh Toán học một cách hiệu quả.

hoc-tu-vung-chu-de-toan-hoc

Từ vựng chủ đề toán học

50 từ vựng liên quan đến chủ đề Toán học

Dưới đây là 50 từ vựng tiếng Anh liên quan đến chủ đề Toán học:

 1. Number (Số)
 2. Equation (Phương trình)
 3. Variable (Biến)
 4. Function (Hàm)
 5. Addition (Phép cộng)
 6. Subtraction (Phép trừ)
 7. Multiplication (Phép nhân)
 8. Division (Phép chia)
 9. Fraction (Phân số)
 10. Decimal (Số thập phân)
 11. Exponent (Số mũ)
 12. Square (Bình phương)
 13. Cube (Lập phương)
 14. Ratio (Tỷ lệ)
 15. Proportion (Tương quan)
 16. Percentage (Phần trăm)
 17. Algebra (Đại số)
 18. Geometry (Hình học)
 19. Trigonometry (Ngũ giác)
 20. Calculus (Phép tính)
 21. Derivative (Đạo hàm)
 22. Integral (Tích phân)
 23. Logarithm (Logarit)
 24. Matrix (Ma trận)
 25. Vector (Vector)
 26. Absolute value (Giá trị tuyệt đối)
 27. Prime number (Số nguyên tố)
 28. Composite number (Số hợp)
 29. Odd number (Số lẻ)
 30. Even number (Số chẵn)
 31. Radical (Căn bậc hai)
 32. Pi (π)
 33. Square root (Căn bậc hai)
 34. Cubic root (Căn bậc ba)
 35. Geometry (Hình học)
 36. Circle (Hình tròn)
 37. Triangle (Hình tam giác)
 38. Rectangle (Hình chữ nhật)
 39. Square (Hình vuông)
 40. Rhombus (Hình thoi)
 41. Quadrilateral (Hình tứ giác)
 42. Parallelogram (Hình bình hành)
 43. Trapezoid (Hình thang)
 44. Cylinder (Hình trụ)
 45. Cone (Hình nón)
 46. Sphere (Hình cầu)
 47. Prism (Hình lăng trụ)
 48. Pythagorean theorem (Định lý Pythagoras)
 49. Mean (Giá trị trung bình)
 50. Median (Trung vị)

hoc-tu-vung-chu-de-toan-hoc

Từ vựng tiếng Anh chuyên ngành toán học

Trên đây là bài viết [HỌC TỪ VỰNG TIẾNG ANH] - CHỦ ĐỀ TOÁN HỌC của Trung Tâm Anh Ngữ IES gửi đến cho bạn. Hy vọng danh sách này giúp bạn mở rộng vốn từ vựng tiếng Anh về chủ đề Toán học.

Tham khảo thêm: 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất