Trả lời các câu hỏi dựa vào bài đọc và lý thuyết về thì hiện tại đơn

Trả lời các câu hỏi dựa vào bài đọc và lý thuyết về thì hiện tại đơn

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Hiện tại đơn (simple present tense) là một thì trong tiếng Anh được sử dụng để diễn tả các hành động xảy ra thường xuyên, sự thật chung, hoặc một sự thật khoa học. Hiện tại đơn được dùng để diễn tả các sự kiện không chỉ xảy ra tại thời điểm hiện tại, mà còn có tính chất lặp đi lặp lại hoặc tồn tại suốt thời gian. Cũng Trung tâm Anh Ngữ IES Education tìm hiểu lý thuyết về thì hiện tại đơn nhé!

Lý thuyết về thì hiện tại đơn - Present simple

 

Dựa vào bài đọc trả lời các câu hỏi dưới đây

 

 
IES Education
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất