Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2

Hoàn thành câu tiếng Anh dựa vào những gợi ý cho sẵn phần 2

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Tiếp nối phần 1 sau đây là phần câu tiếng Anh tiếp theo cùng IES tham khảo nhé
Hình 6: 
 


Hình 7:

 Hình 8:

 Hình 9:

 


Đáp án chính xác

 
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất