IES Juniors - Học tiếng Anh về chủ đề cách chỉ đường trong thị trấn

IES Juniors - Học tiếng Anh về chủ đề cách chỉ đường trong thị trấn

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Các học viên cùng IES học tiếng anh về cách hướng dẫn chỉ đường cho người nước ngoài nghen. Từ vựng tiếng Anh về cách chỉ đường cũng rất quan trọng vì có rất nhiều thông tin từ vựng có thể phải sử dụng phụ thuộc vào tình huống người hỏi đề cập tới bạn, bởi vậy các học viên cần phải ghi nhớ và hình dung để hướng dẫn chỉ đường một cách dễ hiểu nhẩt. Các học viên cùng tìm hiểu bài học hỏi đường của IES dưới đây ha.

Học tiếng Anh qua từ vựng về cách chỉ đường 


Giving and asking for directions

Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 1

Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education
Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 2
Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 4
Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 5
Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 6

Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 7

Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 9

Giving direction


Turn  left: rẽ trái

Turn right: rẽ phải

Go straight on: đi thẳng

Go along ....: đi cùng

Take the second turning on the right: rẽ phải ở ngõ cua thứ 2

Excuse me! Is there a... near here?: Xin lỗi! Có ... gần đây không?

How do I get to ......, please?: Làm thế nào để tôi đến ......, làm ơn?

Where is...?: Ở đâu...?

Go straight on at the roundabout: Đi thẳng vào bùng binh

Turn left/right at the roundabout: Rẽ trái / phải tại bùng binh

Go past the.....: Đi qua....

Turn left/right at the traffic lights: Rẽ trái / phải tại đèn giao thông

Học tiếng Anh về chủ đề thị trấn - Town IES Education 7

Học chỉ đường qua các cuộc hội thoại dưới đây

Conversation 1


A – Excuse me?

B – Yes?

A – How do I get to the post office?

B – Go past the hotel and turn left onto Main Street. Go one block and turn right. It’s across from the train station.

A – Thank you.

Conversation 2

A – How do I get to the supermarket?

B – It’s easy. Turn left at the corner onto Apple Street. Go one block. The supermarket is on the corner of First Avenue and Apple Street, next to the police station.

A – Thanks.

Conversation 3

A - Excuse me. How do I get to the restaurant?

B – Go straight past the bookstore and the hotel. Turn left onto Main Street. It’s the second building on the left, between the hotel and the bank.

A – Thank you.

#Học tiếng Anh

IES Education


Tham khảo thêm: IES Juniors - Luyện nghe từ vựng tiếng Anh và hoàn thành bài tập liên quan

 

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất