IES Primary - Học từ vựng tiếng Anh và áp dụng vào bài tập

IES Primary - Học từ vựng tiếng Anh và áp dụng vào bài tập

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sẽ giúp các bạn dễ liên tưởng và ghi nhớ từ tốt hơn. Ngoài ra, áp dụng những từ được học vào tình huống bài tập cụ thể cũng giúp bạn sử dụng từ một cách đúng cách hơn. Hãy cùng IES Education nghe và đọc theo từ vựng dưới đây sau đó sử dụng từ vựng nghe được hoàn thành bài tập ở phần 2.

 1. Vocabulary: Listen and repeat


Học từ vựng tiếng Anh qua bài nghe dưới đây, hãy nghe và nhắc lại. Bài tập nghe này giúp các bạn nghe cách đọc các từ dưới đây một cách chính xác hơn. Hãy nghe và đọc lại cho đúng nhé. Ghi nhớ cách đọc để áp dụng vào bài nghe điền từ ở phần 2 nghen.
Listen and repeat

 

2. Listen and fill in the blanks


Hãy nghe và tìm từ còn thiếu điền vào chỗ trống. Gợi ý (các từ tiếng Anh còn thiếu thuộc những từ ở phần 1).
 

The boys and girls are at school. The school is in South Africa.

The teacher is great. She’s funny, too. The students are young. They aren’t old.

Look at the classroom. The teacher is at the ___. It’s white. She’s by the ___ .

The students are at the ___. The ___ are orange.

Look at the ___! The lesson is over. No homework! Cool!

Listen and fill in the blanks


 
 
IES Education
 
IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất