30 CÂU “NHAI ĐI NHAI LẠI” TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

30 CÂU “NHAI ĐI NHAI LẠI” TRONG GIAO TIẾP TIẾNG ANH

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Những câu giao tiếp tiếng Anh bên dưới cực kì quan trọng, bởi chúng thường xuyên được sử dụng trong cuộc sống hằng ngày.

  1. Long time no see

Đã lâu không gặp

Make yourself at home

Cứ tự nhiên nhé

My pleasure

Hân hạnh

Nothing

Không có gì

No choice

Không có lựa chọn

Not a chance

Chẳng bao giờ

Now or never

Bây giờ hoặc không bao giờ

No way out

Không lối thoát

No more

Không hơn.

No more, no less

Không hơn, không kém.

No kidding

Không đùa chứ

Never say never

Không bao giờ nói không bao giờ

None of your business​​​​​​​

Không phải chuyện của bạn

Piece of cake

Dễ thôi mà.

Poor thing​​​​​​​

Thật tội nghiệp

Out of the blue

Bất ngờ

Out of luck

Xui xẻo

Little by little​​​​​​​

Từng chút một

Let me be

Kệ tôi

There is no denial that

Không thể chối cãi

Well?

Sao hả?

Well then?

Vậy thì?

Who knows

Ai biết

So so

Thường thôi

Sooner or later

Sớm hay muộn

Step by step

Từng bước một

To good to be true​​​​​​​

Quá tốt để tin vào

Take it or leave it

Chịu hay không

Way to go

Khá lắm

You see

Anh thấy đó

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất