BÍ KÍP TRỞ THÀNH CAO THỦ “TRẢ GIÁ” BẰNG TIẾNG ANH

BÍ KÍP TRỞ THÀNH CAO THỦ “TRẢ GIÁ” BẰNG TIẾNG ANH

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:48PM

Trả giá bằng tiếng Việt đã là chuyện thường ngày? Hãy chấp nhận thử thách trả giá bằng tiếng Anh xem sao nhé!

I’ll give you eight dollars.

Tôi sẽ trả 8 đô.

I’ll buy it for $20.

Tôi sẽ mua nó với 20 đô.

Is that the best price you can give me? How about $10? That’s my last offer.

Đó là mức giá tốt nhất chưa? 10 đô thì sao? Giá chót đó.

$7 is my final offer!

Giá chót 7 đô nhé!

Is that your best price?

Đấy là giá tốt nhất của anh rồi sao?

Can you lower the price?

Anh bớt giá được không?

Can you make it lower?

Bớt chút được không?

That’s too expensive. How about $5?

Đắt quá. 5 đô có được không?

I will not give you more than $150

Tôi sẽ không trả hơn 150 đô đâu.

Is there any discount?

Có giảm giá gì không?

Can I get a discount?

Tôi có được giảm giá không?

Lower the price a bit.

Giảm giá một chút đi.

Give me 20% discount.

Giảm cho tôi 20% nhé.

Would you accept $8 for this shirt?

Cái áo này giá 8 đô được không?

Could I have the lowest price?

Có thể cho tôi giá thấp nhất được không?

How much is this and this altogether?

Nếu mua hai cái này cùng nhau thì giá bao nhiêu?

Well, I was just going to look around, I wasn’t sure I’d be buying today. If only it was $10 less…..

À tôi chỉ xem quanh thôi, tôi không nghĩ là sẽ mua hôm nay. Nhưng nếu nó dưới 10 đô thì…

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất