IES thông báo về việc khai báo y tế, chống dịch Covid-19

IES thông báo về việc khai báo y tế, chống dịch Covid-19

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:45PM

Trước tình hình dịch Covid-19 bùng phát trở lại, để chủ động phòng chống dịch, góp phần vào việc kiềm chế và kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19, Giám đốc Công Ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục IES yêu cầu thầy cô giáo, các em học viên, nhân viên nghiêm chỉnh chấp hành đúng công tác khai báo y tế, chống dịch Covid-19.


Nội dung thông báo về việc thực hiện khai báo y tế, chống dịch Covid-19 cụ thể như sau:

Covid-19 - IES Education
IES thông báo về việc khai báo y tế, chống dịch Covid-19

Trên đây là chỉ đạo của Ban Giám Đốc công ty TNHH Giải pháp Giáo Dục IES, đề nghị thầy cô, các em học viên, nhân viên  nghiêm túc thực hiện/.
 
IES Education
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất