Khuyến cáo của Bộ Y tế về việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở ở t

Khuyến cáo của Bộ Y tế về việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở ở trường học

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:51PM

​​​​​​Việc thực hiện dãn cách xã hội đã được gỡ bỏ từ 0h ngày 23/04 và sắp tới học sinh, sinh viên,... các em nhỏ sẽ bắt đầu đi học bình thường trở lại. Mặc dù đã kiểm soát được dịch bệnh tuy nhiên Covid-19 vẫn chưa hoàn toàn được đẩy lùi. Chính vì vậy, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả mọi người đặc biệt là nhà trường các tình thành trên cả nước vẫn thực hiện nghiêm chỉnh những quy định về phòng tránh dịch Covid-19 trong cộng đồng.

Theo đó, để công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế đã đưa ra những khuyến cáo về những việc cần làm khi học sinh bị sốt, ho khó thở tại trường học, đồng thời hướng dẫn vệ sinh môi trường, khử khuẩn tại trường học.

Khuyến cáo của bộ y tế về việc cần làm khi trẻ bị sốt, ho, khó thở ở trường học - ies educaton

 
Theo Bộ Y tế
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất