Training MULTIPLE-CLASS: Cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy

Training MULTIPLE-CLASS: Cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:51PM

Để nâng cao chất lượng chuyên môn cho đội ngũ giáo viên của IES. Sáng ngày 28/8/2020, trung tâm ngoại ngữ IES Education đã tổ chức buổi đào tạo hướng dẫn về phương pháp dạy tiếng Anh với chủ đề: “MULTIPLE-CLASS: cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy”.

Trong buổi training, ngoài hướng dẫn nâng cao nghiệp vụ cho các giáo viên, IES Education còn ghi nhận những ý kiến, đóng góp của các thành viên tham gia giảng dạy tại IES. Đồng thời cung cấp một vài thông tin cho những khóa học mới. Với một mục đích chung là cùng xây dựng và nâng cao một hệ thống giảng dạy tiếng Anh chuyên nghiệp, tận tâm và hiệu quả.

Buổi training được thực hiện bởi: Thạc sĩ ngôn ngữ Anh: Nguyễn Trần Thanh Giang
                                                       Thạc sĩ giáo dục: Phạm Ngọc Bích.

 
Training MULTIPLE-CLASS: “cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy" tại IES Education
 
Training MULTIPLE-CLASS: “cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy" tại IES Education
Thạc sĩ giáo dục: Phạm Ngọc Bích training cho các giáo viên tại IES Education
 
Training MULTIPLE-CLASS: “cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy" tại IES Education
 
Training MULTIPLE-CLASS: “cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy" tại IES Education
Thạc sĩ ngôn ngữ Anh: Nguyễn Trần Thanh Giang training cho các giáo viên tại IES Education
 
Training MULTIPLE-CLASS: “cách thức tổ chức và thực hành giảng dạy" tạ IES Education
 

Thông qua buổi training này, các giáo viên của IES đã tích lũy thêm cho bản thân những kỹ năng tổ chức và thực hành giảng dạy để đến gần với học sinh hơn. 

IES EDUCATION
Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất