10 CÂU NÓI HAY BẰNG TIẾNG ANH (P.2)

10 CÂU NÓI HAY BẰNG TIẾNG ANH (P.2)

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:46PM

Đây là 10 câu nói hay bằng tiếng Anh tiếp theo để bạn thêm động lực, có thêm nhiều từ vựng hoặc những câu caption thú vị cho hình ảnh của mình.

  • The best way to predict the future is to create it – Abraham Lincoln

Cách tốt nhất để dự đoán tương lai là tạo ra nó.

  • You are never too old to set another goal or to dream a new dream – C.S.Lewis

Bạn không bao giờ quá già để đặt ra mục tiêu khác hoặc mơ một giấc mơ mới.

  • Ever tried. Ever failed. No matter. Try again. Fail again. Fail better – Samuel Beckett

Đã từng thử. Đã từng thất bại. Không vấn đề. Thử lại. Thất bại lần nữa. Thất bại một cách tốt hơn. - Samuel Beckett

  • “You really should learn from your adversary, but never copy. Copy and you’ll die” - Jack ma

Bạn thực sự nên học từ đối thủ, nhưng đừng bao giờ đi sao chép. Sao chép và bạn sẽ chết.

10 câu nói hay bằng tiếng Anh p.2

 
  • Silence is the most powerful scream.

 Im lặng là tiếng thét mạnh mẽ nhất

  • When life gives you a hundred reasons to cry, show life that you have a thousand reasons to smile.

Khi cuộc đời cho bạn cả trăm lý do để khóc, hãy cho đời thấy bạn có cả ngàn lý do để cười.

  • Move on. It is just a chapter in the past, but don’t close the book, just turn the page.

Hãy tiếp tục bước đi. Đó chỉ là một phần nhỏ trong quá khứ. Đừng đóng cả quyển sách lại, hãy chỉ lật sang trang mới!

  • Sometimes people are beautiful. Not in looks. Not in what they say. Just in what they are. ― Markus Zusak

Đôi khi con người ta thật đẹp. Họ đẹp không phải ở vẻ ngoài. Không phải ở lời họ nói. Chỉ vì họ là chính họ.

  • “Never say all things you know. And never believe all the things you hear.”

Đừng bao giờ nói ra hết tất cả những gì bạn biết. Và cũng đừng bao giờ tin tất cả những điều bạn nghe.

  • “It is better to be hated for what you are than to be loved for what you are not.”

Bị ghét vì là chính bản thân mình còn tốt hơn là được yêu bởi những gì không phải là bạn.

Hãy để 10 câu nói này là động lực giúp bạn vượt qua khó khăn trong cuộc sống, theo dõi IES EDUCATION để có thêm nhiều kiến thức tiếng Anh bổ ích nhé!

 

 

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất