Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh thi đạt năng lực ngoại ngữ thấp

Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh thi đạt năng lực ngoại ngữ thấp

Ngày: 27/12/2022 lúc 16:54PM

Đánh giá hoạt đông bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh cấp học phổ thông năm 2019 và tổ chức triển khai năm 2020 mới diễn ra, đại diện bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc chỉ ra về hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ giáo viên tiếng Anh phổ thông cần phải rút kinh nghiệm.

Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh thi đạt năng lực ngoại ngữ thấp

 

Một trong những tồn tại lớn là tỷ lệ giáo viên Tiếng Anh phổ thông thi cuối khóa đạt năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu còn thấp, đặc biệt với các khóa học từ bậc 4 lên bậc 5 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh thi đạt năng lực ngoại ngữ thấp
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

10 đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ bồi dưỡng và các địa phương cử giáo viên tham gia học thiếu sự phối hợp chặt chẽ.

Ông Phúc yêu cầu các đơn vị thực hiện hiệu quả, chất lượng hoạt động bồi dưỡng giáo viên Tiếng Anh phổ thông đáp ứng việc triển khai chương trình phổ thông mới trong thời gian tới.

Cụ thể, Ban Quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia phối hợp với các đơn vị nghiên cứu mở rộng hệ thống bồi dưỡng trực tuyến năng lực ngoại ngữ, năng lực sư phạm cho đội ngũ giáo viên Tiếng Anh các cấp học phổ thông; Triển khai hệ thống để giáo viên chủ động tự học, tự bồi dưỡng nâng cao năng lực đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình phổ thông mới.

10 đơn vị được giao nhiệm vụ triển khai hoạt động bồi dưỡng cần tăng cường kiểm tra đầu vào, phân lớp học viên theo trình độ Ngoại ngữ, nâng cao chất lượng đội ngũ giảng viên, phương pháp giảng dạy, cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng, hiệu quả bồi dưỡng.

Tỷ lệ giáo viên tiếng Anh thi đạt năng lực ngoại ngữ thấp - 1
Ảnh minh họa (nguồn Internet)

Ngòa ra, trong quá trình bồi dưỡng, cần tăng cường nội dung dạy học trực tuyến trước, trong và sau khi diễn ra khóa bồi dưỡng, đảm bảo hiệu quả triển khai các khóa học.

Đối với thi đánh giá năng lực ngoại ngữ cuối khoa bồi dưỡng, khuyến khích các đơn vị bồi dưỡng tổ chức thi chứng chỉ quốc tế như: Ielts, toefl,... cho các học viên.

Ban quản lý Đề án Ngoại ngữ quốc gia phối hợp với các địa phương, đơn vị nghiên cứu kéo dài thời gian học trực tuyến đối với những học viên chưa đạt năng lực ngoại ngữ theo yêu cầu.

Theo Vietnamnet

Admin
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất