Giáo viên cấp 2 hoặc giáo viên trung học cơ sở trong tiếng Anh là gì?

Giáo viên cấp 2 tiếng Anh là gì?

Ngày: 10/05/2023 lúc 09:09AM

Giáo viên cấp 2 hoặc giáo viên trung học cơ sở trong tiếng Anh là gì?
Giáo viên cấp 2 hoặc giáo viên trung học cơ sở trong tiếng Anh là gì? Là những giáo viên dạy tiếng Anh cho học sinh cấp 2, từ lớp 6 đến lớp 9. Những giáo viên này có kiến thức chuyên môn vững vàng về tiếng Anh, giúp các học sinh phát triển và nâng cao khả năng ngôn ngữ cũng như sự tự tin trong việc sử dụng tiếng Anh. Vậy hãy đi tìm hiểu Giáo viên cấp 2 hoặc giáo viên trung học cơ sở trong tiếng Anh là gì của Trung Tâm Anh Ngữ IES Education nhé!

Giáo viên trung học phổ thông cấp 2 trong tiếng Anh là gì?

Giáo viên cấp 2 hoặc giáo viên trung học cơ sở trong tiếng Anh là gì?

Secondary teacher - Giáo viên cấp 2

Ggv-cap2-tieng-anh-la-gi

Từ vựng liên quan đến trung học phổ thông

Các từ vựng liên quan đến giáo viên cấp 2 trong tiếng Anh

 1. Secondary teacher - Giáo viên cấp 2
 2. Curriculum development - Phát triển chương trình giáo dục
 3. Classroom management - Quản lý lớp học
 4. Lesson planning - Lập kế hoạch giảng dạy
 5. Student assessment - Đánh giá học sinh
 6. Academic standards - Tiêu chuẩn học thuật
 7. Pedagogy - Phương pháp giảng dạy
 8. Differentiated instruction - Giảng dạy theo năng lực khác nhau
 9. Professional development - Phát triển chuyên môn
 10. Learning materials - Tài liệu học tập
 11. Classroom technology - Công nghệ trong lớp học
 12. Student engagement - Sự tham gia của học sinh
 13. Active learning - Học tập tích cực
 14. Group work - Làm việc nhóm
 15. Critical thinking - Tư duy phản biện.

Trên đây là toàn bộ thông tin về Giáo viên cấp 2 hoặc giáo viên trung học cơ sở trong tiếng Anh là gì? của Trung Tâm Anh Ngữ IES gửi đến bạn. 

Tham khảo thêm: 

 

IESC
BÌNH LUẬN
Bài viết mới nhất